NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Confidențialitatea utilizatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm.

Acordarea consimțământului asupra folosirii cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici, atunci când vizitați website-ul nostru, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când accesați website-ul nostru.

Aceasta notă de informare ce descrie modul în care colectăm și folosim datele personale colectate în procesul de recrutare prin intermediul site-ului nostru.

Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de această politică, ne puteți  transmite un e-mail la dpo@onestaff.ro.

 Dacă nu mai sunteți de acord cu prelucrarea informațiilor despre dvs. ne puteți solicita eliminarea acestora din baza noastră de date.

Informațiile pe care le colectăm

Colectăm următoarele tipuri de informații despre dumneavostră atunci când încărcați CV-ul  dumneavostră în site:

 • Informațiile dumneavostră de contact (numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de contact) – aceste date nu sunt publice pentru utilizatorii site-ului;
 • Imaginea Dvs. sub forma unei fotografii. Vi se va solicita acordul de a face sau nu publica aceasta imagine pentru a fi vizualizata de ceilalti utilizatori ai site-ului.
 • CV-ul, certificările, diplomele de calificare și informațiile despre locul de muncă dorit;
 • Informatii din actul de identitate sau/si pasaport – aceste date nu sunt publice pentru utilizatorii site-ului;
 • Informatii din cazierul judiciar- aceste date nu sunt publice pentru utilizatorii site-ului;;
 • Transcrieri sau alte informații pe care ni le furnizați in sprijinul unei aplicații și/sau al procesului de aplicare si recrutare;
 • Informații din interviuri și discutii telefonice pe care le puteți avea, dacă este cazul;
 • Detaliile privind tipul de loc de muncă pe care îl căutați, salariul curent și / sau dorit și alți termeni referitori la pachetele de compensatii și beneficii, dorința de relocare sau alte preferințe de locuri de muncă și tipul de organizație preferat;
 • Orice informații sensibile și / sau demografice obținute în timpul procesului de aplicare sau de recrutare, cum ar fi: sexul, informațiile despre cetățenia dumneavoastră, informații medicale sau de sănătate comunicate de candidat și / sau date privind originea rasială sau etnică, orientare religioasă;
 • Informații din referinte și / sau informații primite din verificările de fond (dacă este cazul), inclusiv informațiile furnizate de terți; și / sau scrisori de recomandare;
 • Informațiile referitoare la orice antecedente din relațiile anterioare de angajare.

  Ce alte informatii putem colecta, stoca si utiliza:

 • informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
 • informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;
 • informațiile pe care utilizatorul le introduce atunci când crează un profil pe website-ul nostru, precum numele, adresa de email, etc.;
 • informații referitoare la orice achiziție efectuată, sau tranzacții pe care utilizatorul le efectuează prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile cardului bancar;
 • informații conținute în orice comunicări trimitse prin email sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
 • orice alte informații personale pe care le trimite utilizatorul.

 

De asemenea,  vor fi capturate si înregistrate imagini dumneavoastră, atat transmise online, cat si la sediul  nostrum, dupa caz. Aceste imagini  vor fi păstrate maximum 90 de zile, din motive de securitate.

Utilizarea informațiilor colectate

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile website-ului. Putem folosi informațiile Dumneavoastra personale în următoarele situații:

 • administrarea website-ului și a companiei noastre;
 • personalizarea website-ului nostru pentru utilizatori;
 • livrarea produselor achiziționate prin intermediul website-ului nostru;
 • trimiterea de facturi și colectarea plăților;
 • trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;
 • trimiterea prin email de notificări solicitate în mod expres;
 • trimiterea newsletter-ului prin e-mail, în cazul în care a fost solicitat de către utilizator;
 • trimiterea de comunicări de marketing referitoare la compania noastră, prin email sau tehnologii similare;
 • furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor accesa informatiile dumneavoastra personale);
 • analizarea solicitărilor și reclamațiilor înaintate referitoare la website-ul nostru;
 • păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 • verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată);

De asemenea, informațiile dumneavostră vor fi utilizate de One Staff SRL în scopul realizării procesului de selecție și de recrutare de persoane, care include:

 • evaluarea aptitudinilor, calificărilor și intereselor privind oportunitățile de carieră;
 • verificarea informațiilor dumneavoastră și efectuarea de verificări de referințe și / sau efectuarea de verificări de fond (dacă este cazul);
 • comunicarea cu dumneavoastră despre procesul de recrutare și / sau cererea (cererile) dumneavoastră, inclusiv, dacă este cazul, informarea despre alte potentiale oportunități de angajare in cadrul societatilor angajatoare cu care One Staff SRL are relatii de colaborare;
 • îmbunătățirea aplicării si/sau a procesului de recrutare al One Staff SRL inclusiv îmbunătățirea diversității în practicile de recrutare;
 • respectarea legilor, reglementărilor, proceselor legale sau a cererilor instituționale aplicabile.

În unele situații vom folosi informațiile dumneavostră pentru a proteja drepturile utilizatorilor, candidaților, angajaților sau altor persoane interesate, după cum este necesar prin lege.

În urma acceptării candidaturii pentru procesul de recrutare, One Staff SRL, va colecta, prelucra și stoca informațiile din dosarul dumneavostră de aplicant/candidat în baza de date a companiei.

Accesul la informațiile dumneavostră

One Staff SRL poate, uneori, să fie obligat să dezvăluie informațiile dumneavoastră unor terțe părți, cum ar fi: autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și / sau agențiile de aplicare a legii în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală.
Vom împărtăși, de asemenea, informațiile dumneavostră personale cu terțe părți dacă avem consimțământul dumneavoastră sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, breșe de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau împotriva încălcării siguranței One Staff SRL, a utilizatorilor, a altor candidați, a angajaților și a altor persoane vizate, sau în cazurile prevăzute de lege.

*Notă importantă despre CV-ul dvs.

CV-ul pe care ni-l transmiteti nu trebuie să conțină date sensibile referitoare la:

 • originea rasială sau etnică;
 • convingerile politice;
 • convingerile filozofice sau religioase;
 • apartenența la un sindicat sau la un partid politic;
 • istoricul infracțiunilor sau a procedurilor penale și a sancțiunilor sau amenzilor asociate;
 • comiterea oricărui comportament ilegal sau necorespunzător și a sancțiunilor asociate;
 • orice număr de identificare a unei persoane.

 

Dacă CV-ul dumneavostră conține aceste informații, sunteți de acord că este pe propriul dumneavostră risc. În măsura posibilității, One Staff SRL va minimiza datele sensibile puse la dispoziție de dumneavostră.

Pentru a se asigura că persoanele care devin angajați prin intermediul One Staff SRL sunt bine calificate și au un potențial de a fi angajați la firmele solicitante cu care One Staff SRL  a incheiat sau urmeaza sa incheie contracte de colaborare, firma noastra își rezervă dreptul de a investiga istoricul de lucru și referințele de angajare ale solicitanților. În plus, One Staff SRL poate efectua cercetări atunci când angajații sunt luați în considerare pentru transferuri sau investigații privind presupuse abateri. Cercetările de fond vor fi efectuate la discreția One Staff SRL și în conformitate cu legislația in vigoare.

One Staff SRL se bazează pe exactitatea informațiilor conținute în cererile de angajare, precum și pe acuratețea altor date prezentate pe parcursul procesului de recrutare și în timpul angajării.

Orice declarații false, falsificări sau omisiuni materiale în oricare dintre aceste informații sau aceste date pot conduce la excluderea unui solicitant de la luarea în considerare a angajării sau, în cazul în care o persoană a fost deja angajată, la  încetarea contractului de muncă la cererea angajatorului.

Toți candidații care aplica prin intermediul aplicatiei One Staff SRL pot face obiectul unei investigații de fond. Ofertele de angajare sunt condiționate de finalizarea cu succes a unei investigații de fond realizate în conformitate cu politica Companiei și cu legislația in vigoare.

Partajarea informațiilor cu tertii

 • Furnizorii externi de servicii

Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor pentru care v-ați dat consimțământul explicit.

Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informațiile pe care le-ați solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră. Aceste informații nu pot fi folosite de aceştia pentru orice alte scopuri, în special nu pentru scopurile lor sau pentru terțe părți. Furnizorii de servicii externe ai One Staff SRL sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

 • Organismele publice

Vom dezvălui datele  dumneavostră cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, One Staff SRL, direct sau prin furnizorii de servicii, va intocmi o serie de acte si va face solicitari in numele dumneavoastra pentru realizarea procedurilor legale de angajare, va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, ale organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Perioada de stocare a datelor personale

Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitaţi ștergerea datelor  dumneavostră personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastra privind retenţia de date,  pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară. Prelucram datele Dumneavoastra doar in scopurile pe care le-am explicat mai sus si le pastram pana la momentul finalizarii procesului de recrutare.
 • Datele colectate în procesul de recrutare vor fi păstrate maxim 12 luni ulterioare momentului finalizarii procesului de recrutare, pentru a va transmite informatii cu privire la eventuale posturi noi oferite de angajatorii colaboratori, insa numai daca Dumneavoastra sunteti de acord cu aceasta. In cazul in care nu sunteti de acord sa pastram datele Dumneavoastra pe o perioada de un an dupa finalizarea procesului de recrutare, vom sterge datele Dumneavoastra imediat ce procesul de recrutare este finalizat, situatie in care nu veti mai fi contactat/a de One Staff SRL.

Măsurile de securitate

Avem măsuri de securitate fizică, tehnică și managerială pentru protejarea și asigurarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm prelucrăm.

In dezvoltarea infrastructurii IT, One Staff SRL a tinut cont de cele mai bune practici din domeniu, astfel:

 • Perimetrul virtual al organizatiei este securizat cu echipamente de tip firewall;
 • Perimetrul  fizic al organizatiei este securizat cu echipamente de tip CCTV;
 • Aplicatiile specifice activitatii sunt actualizate periodic, pe masura ce furnizorii de tehnologie publica patch-uri;
 • Serverele si echipamentele utilizatorilor interni sunt protejate cu aplicatii anti-virus si anti-malware;
 • Echipamentele utilizatorilor interni si anumite baze de date critice vor fi protejate cu aplicatii de criptare;
 • Accesul la sisteme si aplicatii al utilizatorilor este controlat si monitorizat;
 • Infrastructura critica de comunicatii este asigurata cu sisteme de alimentare cu energie de urgenta;

 

Rețineți însă cănicio transmisie de date nu este garantată 100% sigură.

Sunteți responsabil de transmiterea fișierului ce conține CV-ul dumneavostră, imaginea dvs., a pasaportului sau actului de identitate, precum si a cazierului sau a altor documente anexate, precum diplome, atestari, avize, autorizatii sau alte asemenea documente.

Daca aveți bănuiala că securitatea sau confidențialitatea datelor dumneavostră a fost încălcată, vă rugăm să ne contactați imediat la email dpo@_____

Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. One Staff SRL vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

 • Dreptul de retragere a consimțământului: Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment.
 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:
  • contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
  • prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
  • vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

 

 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavostră. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract.
 • Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
  • datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
  • aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
 • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
 • Dreptul de opoziție: Ați putea obiecta – în orice moment – la prelucrarea datelor cu caracter  personal. În acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.
 • Perioada de timp: Vom încerca să onorăm cererea dumneavoastră referitoare la în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dvs. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.
 • Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră. În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica drept persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.
 • Exercitarea drepturilor dvs legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor scriind un email la dpo@onestaff.ro.